Hiển thị tất cả 7 kết quả

Vật liệu đúc/ép

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

Xói mòn-Bảo vệ chống ăn mòn

Belzona 1331

Xói mòn-Bảo vệ chống ăn mòn

Belzona 1341 (Supermetalglide)

Bảo vệ chống ăn mòn

Belzona 1391S

Lớp phủ nhiệt độ cao

Belzona 1391T

Lớp phủ nhiệt độ cao

Belzona 1392 (Ceramic HT2)

Lớp lót chống mài mòn

Belzona 2141 (ACR-Fluid Elastomer)

Chat hỗ trợ
Chat ngay