Hiển thị tất cả 6 kết quả

Vật liệu đúc/ép

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

Vật liệu đúc/ép

Belzona 2131 (D&A Fluid Elastomer)

Vật liệu đúc/ép

Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer)

Vật liệu đúc/ép

Belzona 4151 (Magma-Quartz Resin)

Bảo vệ bê tông

Belzona 5811 (Immersion Grade)

Bảo vệ bê tông

Belzona 5812 DW

Chat hỗ trợ
Chat ngay