Hiển thị tất cả 7 kết quả

Lớp lót chống mài mòn

Belzona 1811 (Ceramic Carbide)

Lớp lót chống mài mòn

Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP)

Lớp phủ nhiệt độ cao

Belzona 1813

Lớp lót chống mài mòn

Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer)

Lớp lót chống mài mòn

Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer)

Vật liệu đúc/ép

Belzona 2131 (D&A Fluid Elastomer)

Lớp lót chống mài mòn

Belzona 2141 (ACR-Fluid Elastomer)

Chat hỗ trợ
Chat ngay