Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Để sửa chữa và bảo vệ bê tông chịu mài mòn, va đập và tấn công hóa học.

Sửa chữa bê tông

Belzona 4111 (Magma-Quartz)

Sửa chữa bê tông

Belzona 4131 (Magma-Screed)

Sửa chữa bê tông

Belzona 4141 (Magma-Build)

Belzona 4000 series

Belzona 4141FR

Vật liệu đúc/ép

Belzona 4151 (Magma-Quartz Resin)

Sửa chữa bê tông

Belzona 4154 (Bulkfill Resin)

Sửa chữa bê tông

Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz)

Sửa chữa bê tông

Belzona 4301 (Magma CR1 Hi-Build)

Bảo vệ bê tông

Belzona 4311 (Magma CR1)

Bảo vệ bê tông

Belzona 4331 (Magma CR3)

Bảo vệ bê tông

Belzona 4341 (Magma CR4)

Bảo vệ bê tông

Belzona 4351 (Magma CR5)

Chat hỗ trợ
Chat ngay