Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đối với lớp lót chống mài mòn và sửa chữa và bảo vệ các bộ phận linh hoạt.

Lớp lót chống mài mòn

Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer)

Vật liệu đúc/ép

Belzona 2131 (D&A Fluid Elastomer)

Lớp lót chống mài mòn

Belzona 2141 (ACR-Fluid Elastomer)

Sửa chữa và bảo vệ cao su

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

Vật liệu đúc/ép

Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer)

Sửa chữa và bảo vệ cao su

Belzona 2311 (SR Elastomer)

Chat hỗ trợ
Chat ngay