Hiển thị tất cả 12 kết quả

Bảo vệ chống ăn mòn

Belzona 1391S

Bảo vệ bê tông

Belzona 4311 (Magma CR1)

Bảo vệ bê tông

Belzona 4331 (Magma CR3)

Bảo vệ bê tông

Belzona 4341 (Magma CR4)

Bảo vệ bê tông

Belzona 5111 (Ceramic Cladding)

Bảo vệ bê tông

Belzona 5811 (Immersion Grade)

Bảo vệ bê tông

Belzona 5812 DW

Bảo vệ chống ăn mòn

Belzona 5831 (ST-Barrier)

Bảo vệ chống ăn mòn

Belzona 5831LT

Bảo vệ chống ăn mòn

Belzona 5841

Bảo vệ chống ăn mòn

Belzona 5851 (HA-Barrier)

Bảo vệ chống ăn mòn

Belzona 6111 (Anode lỏng)

Chat hỗ trợ
Chat ngay